CURS D'ESCALADA EN ROCA Nivell 2

EII QUE L'AGRUPA T'ANIMA A SALTAR A LA VIA LLARGA!!!

Als qui ens mirem les vies llargues amb moltes ganes però amb recel i desconeixement. Als qui ja tenim experiència però hem après tant dels nostres errors que, potser ja aniria bé reciclar-nos, sortir de dubtes o senzillament formar-nos. A tots els qui prompte navegareu per les alçades l'Agrupa us dóna la benvinguda!!!


DURACIÓ : 2 caps de semana

DATES : 22 - 23 i el 29 - 30 d'octubre (els dos últims d'octubre)

PREUS
- Amb llicència federativa 2016: 165 €
- Amb llicència temporal: 180 €
- Retorn programa "Dona i Esport": 33 €

ENTITAT ORGANITZADORA : Agrupació Excursionista Amposta

CONTACTE : aeamposta53@gmail.com

DIRECTOR DEL CURS : Xavi Conesa Valmanya (telf. 665 786 749)


REQUISITS
Haver superat un curs d'escalada nivell 1 o equivalent juntament amb el temps de pràctica necessàri, o acreditar amb el director del curs que es disposa dels coneixements i l'experiència en vies equipades d'un llarg de corda 

MATERIAL PERSONAL
Cada alumne haurà de portar el seu propi material i equipament personal, i en el cas de faltar-li alguna cosa, cal saber-ho el dia de la presentació per poder aconseguir-ho abans de les pràctiques, a través d’amics, entitats o botigues. Aquest material bàsic consta de:
- Casc
- Arnès
- Peus de gat
- 6 Mosquetons de seguretat HMS
   . 3 per a la Reunió
   . 1 per a la Baga d'anclatge
   . 2 per a l'Aparell de fre/davallador
- 2 Anelles de cordino
   . 1 cordino de 6 m de longitud i 6 mm de diametre
   . 1 cordino de 1'50 cm de longitud i diametre 7 mm si és de poliamida o bé de 5 mm si és de kevlar/aramida
- 2 Anelles de cinta cosida: 1 de 60 cm i 1 de 120 cm, aproximadament   

Material de progressió
EQUIP PERSONAL
- Roba adequada per a l’activitat (tèrmica i transpirable)
- Llum frontal (amb piles no gastades)
- Motxilla d'atac (30 - 40 L aprox.)
- Carmanyola (amb aigua)
- Menjar durant l'escalada (barretes energètiques, fruïts secs, etc.)

OBJECTIU GENERAL DEL CURS
L'objectiu en finalitzar el curs és que puguem escalar vies equipades de més d’un llarg en total seguretat i autonomia, insistint sobretot en el tema de la seguretat en els ràpels, a les reunions i als canvis de ràpel, així com també en el respecte al medi on ens movem, que és molt fràgil

MATÈRIES A IMPARTIR I ELS SEUS OBJECTIUS ESPECÍFICS
Material II : Coneixement del material de l’escalada en roca per a vies de més d’un llarg (Cordes, bagues cosides, cintes exprés, mosquetons, aparells de fre/asseguradors, cordinos, ancoratges) 


Aparells de Fre / Davalladors per a corda simple i dobles
Equipament personal II : Repàs dels coneixements de l’equipament personal bàsic de l’escalada en roca (Casc, arnès, vestimenta, peus de gat, ...) 
Tècniques de seguretat II : Coneixement de les tècniques bàsiques de seguretat per a les vies d’aquest nivell (Nusos: Vuit, Doble Pescador, Maixard, Dinàmic, nus d’Alosa, ... – Assegurar: al primer i al segon –Xapat alternat – Abandonar a mig llarg – Ràpels enllaçats – Reunions equipades, autoassegurament a les reunions – Factor de caiguda - Comunicació)
Tècniques de progressió II : Coneixements bàsics de les diferents tècniques de progressió adequats a les vies d’aquest nivell
Coneixement del medi : Conèixer l’entorn natural on es desenvolupa l’escalada i adquirir hàbits ecològics
Graduacions II : Coneixements bàsics de l’escala de dificultats i interpretació de ressenyes de les vies d’aquest nivell


Relació de vies de la Roca dels Arcs a Vilanova de Meià (Lleida)

ORGANITZACIÓ
El curs consta d’una presentació, tres sessions teòriques, quatre sessions pràctiques i una cloenda amb sessió teòrica
La presentació del curs, les sessions teòriques i la cloenda, tindran lloc en una sala de l’Agrupació Excursionista Amposta, on es podrà utilitzar mitjans àudio-visuals
1. Presentació
El director del curs contactarà amb cada un dels cursetistes per acordar el dia i hora de la presentació, que serà un dia entre semana i abans de la primera sessió pràctica
Per a una millor organització, s'aprofitarà la Presentació del curs per fer la 1ª sessió teòrica, amb l'assistència de tots els participants
2. Sessions teòriques
Són les conferències - col.loquis de temes específics de l'escalada de via llarga equipada que es faran durant el curs. N'hi han tres i s'impartiràn el mateix dia de les sortides pràctiques
3. Sessions pràctiques
Les sessions pràctiques es poden agrupar en dos caps de setmana seguits, no obstant, si la meteo no acompanya es podrien aplaçar fins que les condicions siguin les òptimes. Els llocs més provables per a les pràctiques son la Serra del Montsià (Tarragona), Orta de St.Joan (Terra Alta - els Ports), Roca dels Arcs (Vilanova de Meià - Lleida) i Montsserrat (Barcelonés)  
4. Cloenda
Farem un àudio-visual del curs


PROGRAMA DE TREBALL
DIA 1 - dia entre setmana (pendent per concretar)
Presentació del curs
    - Presentació del curs amb el calendari i els seus objectius
    - Presentació dels participants: Instructors i cursetistes (expectatives)
    - Exposició de la logística del curs (trasllats i pernoctacions) i del material necessari per a cada participant
    - Es recolliràn els fulls d’inscripció, amb la documentació que calgui (llicència de federat, autoritzacions paternes,...) 
    - Documentació del curs per als cursetistes

   - Breu explicació sobre que és l’escalada. Es tracta de fer un repàs als diferents tipus d’escalada (esportiva, clàssica, grans parets, bloc, ...) centrant-ho en l’escalada de vies llargues
Primera sessió teòrica - Material i equip bàsic
   - En aquesta sessió es farà una presentació del material, tant d’ús personal com comú, que utilitzem per a la pràctica de l’escalada en vies de més d’un llarg. Es farà una anàlisi descriptiva dels diferents elements que composen l’equipament d’una cordada preparada per fer vies equipades de varis llargs, enumerant les seves característiques d’idoneïtat, comoditat i seguretat, així com el seu manteniment i conservació, i les seves homologacions actuals 
El material i equipament que ensenyarem seran : 
 - Vestimenta, Casc, Calçat, Arnès, Cordes, Mosquetons, Cintes exprés, Bagues, Cordinos, Aparells de fre/asseguradors, Maillons  


DIA 2 - Primer dissabte
Primera sessió pràctica 
Objectius
  - Repassar els coneixements sobre nusos, material i equip bàsic 
  - Escalar en politja "top-rope" i de primer 
  - Repassar les tècniques de progressió, si cal 
  - Recordar el risc d’una pràctica inadequada 
  - Relació amb els companys
Material i equip necessari : 1 Corda per cada 2 cursetistes, Aparells de fre/asseguradors, Cintes exprés, Arnès, Calçat, Casc, Bagues, Mosquetons, Cordino 
Continguts             
1.- Repàs del material i equip bàsic  
2.- Col·locació correcta de l’arnès  
3.- Practicar els nusos   
4.- Repassar a peu de via com muntar el despenjament des d’una argolla, com muntar un ràpel i baixar autoassegurat, i com muntar un triangle de forces  
5.- Exercicis d’escalfament i estiraments previs als exercicis d’escalada 
6.- Recordar el protocol “Double Check” de comprovació del company
7.- Escalar vies d’un llarg en politja "top rope" i comprovar que el company l’assegura correctament 
8.- Escalar de primer, muntar el despenjament per una argolla i baixar en politja  
9.- Escalar de primer, muntar una reunió amb triangle de forces i baixar en politja
10.- Escalar de primer, muntar un ràpel i baixar autoassegurat  
11.- Utilització de diferents aparells per assegurar (frens estàtics i dinàmics) i també assegurar al company amb nus dinàmic 
12.- Maneres de plegar i recollir les cordes


Segona sessió teòrica
1. Tècniques de seguretat en vies llargues  
- Nusos: Vuit per a encordament i autoassegurança, Doble pescador per unir cordes i cordinos, Dinàmic o UIAA per assegurar al company, Maixard bidireccional per a l’autoassegurança en el ràpel, Alosa, ... 
- Ancoratges: farem un repàs als ancoratges i reunions que ens trobarem en les vies equipades de varis llargs, ensenyant com funcionen i com utilitzar-los, els diferents tipus segons la seva naturalesa (naturals i artificials) i pel sistema de fixació (químics, expansió, ...)  
- Triangle de forces: concepte, com autoassegurar-se a les reunions amb les cordes i de dos punts  
- Factor de caiguda i Força de xoc: com sortim de primer i el perquè del xapat alternat 
- Assegurament al primer i al segon, com assegura el llarg el que va de primer. Cordades de tres components 
- Ràpel: com muntar, baixar i assegurar un ràpel, així com els ràpels enllaçats  
- Tècniques de fortuna: ràpel amb nus dinàmic, abandonar a mig llarg, maniobres bàsiques de rescat, ... 

2. Tècniques de progressió
- Recordatori dels principis bàsics de l’escalada 
- Tècniques de progressió en pujada 
- Tècniques de progressió en baixada 
També farem un repàs al tema de la comunicació de la cordada i ensenyarem la gran  importància d’estar còmode a les reunions per poder reposar i assegurar millor 

3. Coneixement del medi, graduacions i ressenyes  
Farem un repàs dels diferents tipus de roca, així com el sistema de graduacions i ressenyes que utilitzem adaptant-lo a les vies de més d’un llarg
  - Coneixement del medi: La natura com a terreny de joc: repàs de les precaucions a tenir per no degradar-la així com les necessàries per a la nostra seguretat
Repàs dels elements del paisatge: la vegetació i els accidents geogràfics; l’orografia; serralades de Catalunya 
Repàs de les característiques de les roques:  
- Sedimentàries: calcàries, dolomites, conglomerats - Ígnies: granits, andesites  
  - Graduacions i interpretació de ressenyes II: Sistemes de valoració de les dificultats fent un repàs als diferents tipus d’escales 
La ressenya com a representació de la realitat: elements de la ressenya, tipus de ressenyes i simbologia 
Per aquesta sessió és recomanable aportar mostres de diferents tipus de roques, així com de ressenyes de vies llargues equipades i relacionar-ho amb material audiovisual 


 DIA 3 - Primer diumenge
Segona sessió pràctica 
Objectius
  - Muntar les reunions i autoassegurar-se amb les cordes 
  - Assegurar al segon de cordada 
  - Assegurar al primer amb xapat alternat 
  - Escalar vies de dos llargs equipats - Rapelar amb davallador i nus dinàmic autoassegurat   - Comunicació amb el company de cordada 
Material i equip necessari   1 Corda ½ per cursetiste,  Aparell de fre/assegurador, Cintes exprés, Arnès, Casc, Calçat, Bagues, Mosquetons, Cordino 
Continguts
  1.- Col·locació correcta de l’arnès 
  2.- Repassar els nusos
  3.- Practicar a peu de via com muntar la reunió amb triangle de forces, autoassegurar-se amb les cordes i assegurar al segon de cordada  
  4.- Exercicis d’escalfament i estiraments previs als exercicis d’escalada 
  5.- Recordar el protocol “Double Check” de comprovació del company  
  6.- Escalar de primer, muntar una reunió i fer pujar el company. Un cop tots dos a dalt, muntar un ràpel i baixar (l’instructor anirà al seu costat per una corda auxiliar)   
  7.-. Fer una via de dos llargs i baixar tots amb un sol ràpel
  8.- Repetir diferents vies durant el temps disponible intercalant-se el paper de primer i segon 
  9.- Fer un ràpel amb el nus dinàmic autoassegurat
10.- Maneres de plegar i recollir les cordesDIA 4 - Segon dissabte
Tercera sessió pràctica 
Objectius
- Aprendre a abandonar una via 
- Aprendre a interpretar ressenyes 
- Fer ràpels enllaçats 
- Fer cordades de tres components 
- Potenciar el treball d’equip amb els companys  
Material i equip necessari : 1 Corda ½ per cursetiste, Aparells de fre/asseguradors, Cintes exprés, Arnès, Casc, Calçat, Bagues, Mosquetons, Cordino, Maillon  
Continguts
1.- Interpretació del traçat de la via des de terra
3.- Protocol “Double Check”
4.- Escalada utilitzant totes les tècniques possibles
5.- Ràpels enllaçats 
5.- Escalada en cordades de tres components
6.- Baixar des de qualsevol punt de la via autoassegurat amb un Maixard
- Des d’un químic
- Abandonant un maillon o mosquetó  
7.- Recollir correctament les cordes


Tercera sessió teòrica
- Triangle de forces: concepte, com autoassegurar-se a les reunions amb les cordes i de dos punts  
- Assegurament al primer i al segon, com assegura el llarg el que va de primer. Cordades de tres components 
- Ràpel: com muntar, baixar i assegurar un ràpel, així com els ràpels enllaçats  
- Tècniques de fortuna: ràpel amb nus dinàmic, abandonar a mig llarg, maniobres bàsiques de rescat, ... 

DIA 5 - Segon diumenge
Quarta sessió pràctica 
Objectius
- Tècniques de seguretat 
- Tècniques de progressió i ràpel 
- Treball d’equip amb els companys de cordada  
Material i equip necessari: 1 Corda ½ per cursetiste, Aparells de fre/asseguradors, Cintes exprés, Arnès, Casc, Calçat, Bagues, Mosquetons, Cordino, Maillon  
Continguts  
1.- Identificar la via assignada i analitzar la ressenya.  
2.- Protocol “Double Check” 
3.- Progresió en vies de varis llargs: anar de primer, muntar la reunió, assegurar al company, intercanviar els papers, baixar tots enllaçant diversos ràpels  


Quarta sessió teòrica de cloenda 
Farem un àudio-visual del curs, sobre llocs i zones on poder escalar vies equipades de més d'un llarg de corda, així com un passe de les millors imatges seleccionades del curs que s'entregaràn als cursetistes com a record del curs
S'entregarà el TEST FINAL. Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Ràdio Matarranya: entrevista a Joan Chaparro

VI Curs d'iniciació als barrancs

Els àubes al Delta de l'Ebre